Werking

RooigemPsy is een laagdrempelige groepspraktijk voor geestelijke gezondheid. Wij bieden behandeling of hulp aan mensen met psychische en psychiatrische problemen. 
We zijn in diverse specialisaties opgeleid zodat we de best passende behandeling kunnen aanbieden.

We werken voornamelijk individueel. Groepsbegeleiding wordt op vraag aangeboden in het kader van vaardigheidstrainingen.

We hebben niet alleen aandacht voor het  probleem van de cliënt, maar ook voor diens leefomgeving en betrekken, indien gewenst, de partner of andere belangrijke personen in de behandeling.

 

We nemen graag contact op met de huisarts om deze te informeren over diagnose en behandeling, tenzij de cliënt daar bezwaar tegen heeft.
We verwijzen indien nodig naar andere gespecialiseerde organisaties waarmee we samenwerken voor bijkomende hulp. In bepaalde gevallen kan een aangepaste financiële regeling getroffen worden.